My ordinary champion

เพราะเด็กธรรมดา... คือสิ่งที่สวยงาม

คลิก!
แต่งภาพ เลือกถ้วยรางวัล
ให้กับทุกความธรรมดาของเด็กๆ

มีสิทธิ์ลุ้นให้ศิลปินดังมาสร้างสรรค์ผลงานของเด็กๆ
ขึ้นมาใหม่ด้วยนะ!

เด็กธรรมดา… คือสิ่งที่สวยงาม

ชื่นชมกับทุกความธรรมดา
ราวกับว่าพวกเขาคือแชมป์เปี้ยน
ส่งต่อความภูมิใจของพ่อแม่ให้เด็กๆ ได้รับรู้
เพราะความเป็นที่หนึ่งของลูก
ไม่ต้องรอเวทีไหนมาตัดสิน!

คลิก!
แต่งภาพ เลือกถ้วยรางวัล
ให้กับทุกความธรรมดาของเด็กๆ